Förvaltning & Drift

2017 års stora investeringar

Utan att ta upp nya lån har vi under året genomfört två stora investeringar i fastigheten. De nya KONE hissarna är nu slutbesiktigade och projektet på ca 5,5 milj. är avslutat.

Nu installerar vi bergvärme  – klart januari 2018

Gerox AB levererar två Thermia fastighetsvärmepumpar på sammanlagt 175 kW, som levererar ca 625 MWh värme per år till fastigheten. Värmepumparna kommer att kopplas in på radiatorkretsarna; en i varje hus. Fjärrvärme används som tillskottsvärme till värmekretsen samt till allt tappvarmvatten.

Tolv energibrunnar på vardera 368 meter, totalt 4 416 meter borrades under november 2017.  Anläggningen tas i bruk i slutet av januari 2018.

Investeringskostnaden uppgår till ca 3.5 milj. kr och den beräknade årliga besparingen avseende uppvärmning beräknas bli ca 400.000 kr. Beräknad återbetalningstid är 8-9 år.

Förvaltning

Rådrum
Hesselmans Torg. Box 3, 131 06 Nacka
Tel 34 30 13. E-mail: info@radrum.se
Ombesörjer bl.a utskick av hyresavier.

Drift

Nacka Drift & Skötsel AB
Felanmälan vardagar 08.00 – 16.00.
Tel 070 729 62 92 eller E-mail: info@nackadrift.se
Vid akuta fel övrig tid, tel: 08 18 70 00.
Hemsida: www.nackadrift.se

Hissar

Kone AB
Vid akuta fel dygnet runt, tel 0771 50 00 00.