Förvaltning & Drift

 

Förvaltning

Rådrum
Hesselmans Torg. Box 3, 131 06 Nacka
Tel 34 30 13. E-mail: info@radrum.se
Ombesörjer bl.a utskick av hyresavier.

Drift

Nacka Drift & Skötsel AB
Felanmälan vardagar 08.00 – 16.00.
Tel 070 729 62 92 eller E-mail: info@nackadrift.se
Vid akuta fel övrig tid, tel: 08 18 70 00.
Hemsida: www.nackadrift.se

Hissar

Kone AB
Vid akuta fel dygnet runt, tel 0771 50 00 00.