Kontakt

FASTIGHETSSKÖTSEL

Nacka Drift & Skötsel AB
Felanmälan vardagar 08.00 – 16.00.
Tel 070 729 62 92 eller E-mail: info@nackadrift.se
Vid akuta fel övrig tid, tel: 08 18 70 00.
Hemsida: www.nackadrift.se

EKONOMISK FÖRVALTNING

Nabo
Postadress:
Brf Alphyddans Ros
NABO 1760, FE 617
Tel 010-288 00 27 mån-fre 09,00-11,00
Ombesörjer bl.a utskick av avgiftsavier.
Hemsida: nabo.se/kontakt

STYRELSE

Följande personer ingår i styrelsen:

Mats Fryxell Ordförande 070 602 18 87
Eva Sandler Sekreterare 070 842 29 00
Marianne Holm Kassör 073 342 82 47
Curt Bolinder Ledamot 076 205 69 52
Morgan Algarp Ledamot 070 370 94 60
Sven Fridh Suppleant 070 539 39 09
Hanna Norberg Suppleant 076 556 32 68
   
Föreningens kontor    

Föreningens kontor är normalt obemannat. Meddelanden till styrelsen kan lämnas i styrelsens brevlåda på plan 2 i 67:an. Styrelsen kan också kontaktas via e-mail: info@alphyddansros.se.