Kontakt

FASTIGHETSSKÖTSEL

Nacka Drift & Skötsel AB
Felanmälan vardagar 08.00 – 16.00.
Tel 070 729 62 92 eller E-mail: info@nackadrift.se
Vid akuta fel övrig tid, tel: 08 18 70 00.
Hemsida: www.nackadrift.se

EKONOMISK FÖRVALTNING

Nabo
Postadress:
Brf Alphyddans Ros
NABO 1760, FE 617
Tel 010-288 00 27 mån-fre 09,00-11,00
Ombesörjer bl.a utskick av avgiftsavier.
Hemsida: nabo.se/kontakt

STYRELSE

Följande personer ingår i styrelsen:

Sven Fridh Ordförande 070 539 39 09
Filippa Danielsson Kassör 073 524 21 28
Hanna Norberg Sekreterare 076 556 32 68
Mats Fryxell Ledamot 070 602 18 87
Morgan Algarp Ledamot 070 370 94 60
Björn Nilsson Suppleant 070 679 68 43
Gunilla Skaar Suppleant 072 724 96 76

Föreningens kontor

Föreningens kontor är normalt obemannat. Meddelanden till styrelsen kan lämnas i styrelsens brevlåda på plan 2 i 67:an. Styrelsen kan också kontaktas via e-mail: info@alphyddansros.se